Faglige temaer og almene fag

Her finder du et samlet overblik over, hvilke temaer, faglige temaer og almene fag vi udbyder på hvilke hold. Nederst på siden findes desuden link til fagbilag og læreplaner for FGU

Almene fag

Dansk og Dansk som andetsprog
Engelsk
Identitet og medborgerskab
Matematik
Naturfag
PASE (Privatøkonomi, Arbejdsplads-, Samarbejds- og Erhvervslære)
Samfundsfag