Brusgård | Motor og mekanik

PGU | På Motor og mekanik er vi på Brusgård 4 dage om ugen. Om mandagen mødes vi på værkstedet på Dalagervej og har undervisning der.

Det laver vi

På Motor og mekanik tager vi os først og fremmest af reparation og vedligeholdelse af biler. Vi har hovedansvaret for FGU Østjyllands biler og har også eksterne kunder.

Arbejdet foregår på vores professionelle værksted, hvor du får rig mulighed for at lære alt fra klargøring til syn og reparation af styretøj og bremser til at lære om principperne i en 4-takts-motor, bilers forskellige funktioner og alt det værktøj og udstyr, en mekaniker bruger.

Det lærer du

Du lærer at reparere, servicere og vedligeholde særligt biler, men også andre motorer. Du får erfaring med motoradskillelse, udmåling, justering, elektriske data, computere og meget mere. 

Når du har dansk og matematik er det med udgangspunkt i arbejdet på værkstedet. I dansk kan du bl.a. arbejde med instruktioner, arbejdsbeskrivelser, CV og salgsannoncer for værkstedet, mens du i matematik arbejder med den matematik du møder på værkstedet. F.eks. kan du lave beregninger på fælge, planlægge indkøb af materialer og skrive regninger.

Sådan kan en dag se ud

08.30: Morgenmad og samling
09:00: Uddeling af opgaver og værkstedsarbejde
10.30: Pause
10.40: Værkstedsarbejde
12.00 Frokost
(12.15 møde i kantinen – kun onsdag)
12.30: Pause
12.45: PASE/undervisning
13.45: Oprydning og evaluering af dagen
14.30 / 14.45: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens

Vejledere og undervisere på Motor og mekanik