Nøgletal

Nedbringelse af elevernes fravær, elevernes overgang til uddannelse og job og elevtrivsel udgør de tre retningsgivende mål for FGU.

Trivselsmålinger


Med trivselsmålingen som datagrundlag ønsker vi på FGU Østjylland at skabe dialog om trivsel, udvikling og læring i organisationen – i samarbejde med elever, medarbejdere og samarbejdspartnere – for at kunne sikre, at kvaliteten af vores uddannelse er tilfredsstillende. 

Fravær og tilgang