Hadsten | Grafisk

PGU | AGU

Det laver vi

Vi arbejder kreativt og står for en række forskellige interne opgaver for FGU Østjylland. Det kan være plakater, roll ups, annoncer, bannere og meget mere.

Vi arbejder og samarbejder både nysgerrigt og humoristisk, vi giver plads til, at alle byder ind og vi er ikke bange for en udfordring. Du behøver ikke at kunne tegne for at være en del af værkstedet – bare du er nysgerrig og har mod på at lære.

Det lærer du

Du lærer at navigere i en række af Adobes programmer og prøver kræfter med grafisk opsætning, billedbehandling og tekstarbejde – både på egen hånd og i større eller mindre grupper.

I dansk kan du f.eks. skrive tekster til børnebøger og invitationer til arrangementer og
i matematik kan du f.eks. arbejde med privatøkonomi som budget, lån, og lønsedler. Du kan også beregne tid- og materialeforbrug på de projekter, I laver på værkstedet.

Sådan kan en dag se ud

08.00: Morgenmad og samling
08.15: Overblik på dagen / grafiske opgaver (der kan være besøg af dansk- eller matematik-underviser)
09.15: Formiddagsmad og samling
09.30: Opgaver
11.45: Frokost og samling
12.15: Vi fortsætter de opgaver, der er tilrettelagt
13.30: Evaluering af dagen og oprydning
13.50: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.


Tilvalgsfag:


Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Grafisk