Bestyrelse og organisation

Her finder du overblik over FGU Østjyllands bestyrelse, referater fra bestyrelsesmøderne samt oversigt over FGU Østjyllands organisation

Bestyrelsen


Organisation