Engboulevarden | Ejendomsservice

PGU |

Det laver vi

Vi sørger for, at det, der måtte knirke kommer til at virke, og at skolen og skolens udendørs områder bliver ved at se pæne ud.
 
Du kommer til at være med ved mindre vedligeholdelsesopgaver, f.eks. anlægs- og belægningsopgaver, male ude og inde samt almen vedligeholdelse af bygninger. Det er os, der slår græsset, klipper hækken og holder ukrudtet væk om sommeren og salter P-pladsen om vinteren.

Det lærer du

Du opbygger en grundforståelse for mange forskellige håndværk og grønne områder, og du lærer at fikse rigtigt meget selv.
 
I dansk kan du f.eks. arbejde med projektbeskrivelser og foldere, og i matematik kan du regne på materialer og tilbud, laver arbejdstegninger og meget mere.

Det er vigtigt for os, at der er plads til alle og vi tror på, at alle har noget at byde ind med.

Sådan kan en dag se ud

08.00: Morgenmøde og fordeling af opgaver
08.15: Morgenmad
08:30: Undervisning og opstart af opgaver
11.30: Fællessamling og frokost
12.00: Opsamling, undervisning og opgaver
13.45 / 13.15: Evaluering af dagen
14.00 / 13.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.


Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Ejendomsservice