FGU-råd og elevdemokrati

For FGU Østjylland er det vigtigt, at eleverne har medindflydelse på det, der sker på skolen - på alle niveauer. Derfor har vi en strategi for elevinddragelse og en række fora og tilbud, hvor du har mulighed for at få din stemme hørt.