FGU-rådet

For FGU Østjylland er det vigtigt, at eleverne har medindflydelse på det, der sker på skolen. Du kan stille op til FGU-rådet som repræsentant for dit hold. Du kan også fortælle repræsentanten fra dit hold, hvad du godt kunne tænke dig blev gjort eller gjort anderledes – så kan de tage det med til FGU-rådet.

FGU-rådet


Hver afdeling har sit eget FGU-råd med repræsentanter fra alle afdelingens hold.
FGU-rådet mødes ca. én gang om måneden. Der deltager også en underviser på møderne, og indimellem vil afdelingslederen også være med.
 
FGU-rådet har mulighed for at komme med ønsker og forslag til f.eks. måden, vi spiser sammen på skolen, ønsker til undervisningen, sociale arrangementer for eleverne og skolelivet i øvrigt.
 
Der er løbende valg til FGU-rådet, sådan at der altid er to repræsentanter fra hvert hold.

FGU Storrådet


Storrådet består af repræsentanter fra de lokale FGU-råd. For skolens direktør og vicedirektør har storrådet stor betydning og betragtes som ”den anden bestyrelse”.
 
Storrådet mødes hver 6. uge og arbejder med de emner og forslag, som har betydning for eleverne på tværs af skolens afdelinger.

Som udgangspunkt vil enten direktøren, vicedirektøren eller begge også deltage på storrådsmøderne.

Alle repræsentanter fra de lokale FGU-råd er velkomne til at deltage på Storrådsmøderne.

Elevrepræsentant i bestyrelsen


Storrådet vælger en elevrepræsentant til FGU Østjyllands bestyrelse.

Elevrepræsentanten kan tage sager op i bestyrelsen på elevernes vegne, og kan gå tilbage til FGU-rådet og FGU Storrådet og fortælle om sager fra bestyrelsen.