Engboulevarden | Sundhed og bevægelse

AGU | Vi arbejder ofte tæt sammen med Omsorg og sundhed i den praktiske del af undervisningen

Det laver vi

Når vi tænker på sundhed, tænker vi ofte på det oplagte – kost og motion. På Sundhed og bevægelse folder vi begrebet godt og grundigt ud. Udover kost og bevægelse, undersøger og arbejder vi nemlig også med emner som mental sundhed, sunde relationer, sundt arbejdsmiljø og sund privatøkonomi.

Du får praktisk erfaring med at tilrettelægge aktiviteter for forskellige aldersgrupper som f.eks. et legearrangement i en børnehave, et sundhedstema i en SFO, et træningsprogram for f.eks. gravide eller folk i kørestol eller en aktivitet på et plejehjem.

Det lærer du

Du får en række konkrete redskaber til, hvordan du kan være med til at fremme sundheden både hos dig selv og andre, og du lærer, hvordan sundhed har indflydelse på din evne til at sætte mål – og nå dem.

I dansk kan du f.eks. skrive sportseventyr, analysere noveller om mental sundhed, skrive livshistorier eller arbejde med artikler om livstilssygdomme.

I matematik kan du f.eks. arbejde med statistik over din søvn, grafer over hvor mange squats, vi kan lave på tid, regne på kalorier og kilojoule samt udregne omkredsen på en fodboldbane.

Sådan kan en dag se ud

08.00: Morgenmad og samling (læsning eller nyheder)
08.30: Undervisning
11.30: Frokost og samling
12.00: Undervisning + aktivitet
14.00 / 13.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.


Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Sundhed og bevægelse