Brusgård | Landbrug og dyrehold

AGU og PGU | Hvis du er på AGU har du lidt mere almenundervisning - På PGU bruger du mere tid på de praktiske opgaver

Det laver vi

Du kommer både til at være med til det sjove og det grove, og du bliver en del af et team, som hver dag skal sikre og drive en økologisk bedrift.

Markerne skal dyrkes, dyrene skal fodres, lam og kalve skal hjælpes til verden, fårene skal klippes og maskinerne skal vedligeholdes. Ja, bondemanden, han har altid travlt – og det har vi også på Brusgård.

I videoerne herunder kan du høre eleverne fortælle om værkstedet.

Det lærer du

Du får både praktisk og teoretisk erfaring med dyrehold, landbrug, økologi, bæredygtighed og meget mere.

Når du har dansk og matematik er det med udgangspunkt i arbejdet på værkstedet. I dansk kan vi lave salgstekster, projektbeskrivelser eller formidle din viden om landbrug og dyr. I matematik kan det være, at du regner på arealer til dyrene, fodermængder eller omkreds, vinkler og materialeforbrug til en indhegning.

Sådan kan en dag se ud

08.30: Morgenmad og samling
09.00: Værksted eller undervisning
12.00: Frokost og samling
12.30: Værksted eller undervisning
13.45 / 14.50: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.

Særligt om fremmøde i ferier

Fordi vi har dyr, der skal passes, kan du opleve at skulle møde i ferier, hvor skolen ellers er lukket.
Hvis det er tilfældet, får du fri på et andet tidspunkt.

Mødetid uden for almindelig åbningstid vil altid være efter aftale med din underviser.

Se og hør eleverne fortælle om landbrug

Vejledere og undervisere på Landbrug og dyrehold