Brusgård | Skov og natur

AGU og PGU | Hvis du er på AGU har du lidt mere almenundervisning - På PGU bruger du mere tid på de praktiske opgaver

Det laver vi

Vi styrker og bruger naturen, når vi arbejder med bæredygtighed og biodiversitet. Opgaverne kan være alt fra at passe skolens grønne områder, lave brænde og hugge flis til at rydde op i skovområder efter storme, vedligeholde shelterpladser, krebsefiskeri, udbygge vores skovhave med tilhørende lille planteskole, opsætte redekasser, figurskæring og meget mere. 

Vi er med andre ord både ude i naturen og vi er med til at gøre naturen tilgængelig for andre, der gerne vil ud.

Det lærer du

Du lærer en masse om naturen og om hvordan du bedst muligt kan være med til både at bruge og passe på den. Du lærer også at bruge forskellige maskiner og værktøj, og hvordan du skal vedligeholde det.

Når du har dansk og matematik er det med udgangspunkt i arbejdet på værkstedet.

I dansk kan det være, at du laver projektbeskrivelser, salgstekster eller beskrivelser af arrangementer.

I matematik kan det være, du regner på rumfang eller CO2-binding i træ. Du kan også bruge matematik til at udregne højden på et træ, der skal fældes, så det bliver gjort på den sikreste måde.

Sådan kan en dag se ud

08.30: Morgenmad i kantinen / skift til arbejdstøj
09.00: Morgenmøde i hytten og uddeling af arbejdsopgaver / almenfag
12.00: Frokost og samling i kantinen
12.30: Værkstedsarbejde / almenfag
13.45 / 14.50: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.

Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Skov og natur