Engboulevarden | Transport og logistik

PGU |

Det laver vi

Vi står for opgaver inden for både person- og godstransport, modtagelse og afsendelse af varer, samling af møbler, færdiggørelse af kontormiljøer samt en masse andre opgaver for FGU Østjylland. Det er bl.a. os, der hver dag kører mad fra skolernes køkkener til de forskellige afdelinger.

Vi løser også forskellige opgaver sammen med virksomheder og organisationer. F.eks. hjælper vi med at styre en grejbank og vi bruger også tid på at indsamle, fragte, pakke og afsende brugt sportsudstyr til b.la. Sierra Leona i samarbejde med organisationen FANT.

Det lærer du

Du får erfaring med klargøring, på- og aflæsning, færdsel i trafikken, transportveje, kundepleje, montering af møbler, emballering og lagerstyring.
 
I dansk og matematik kan du f.eks. aflæse og udfylde arbejdssedler eller udregne brændstofforbrug og effektivitet. Vi arbejder med vores lønsedler og regner budgetter.
På vores ugentlige tur i fitness kan vi også lave træningsprogram og regne på forbrænding.

En gang årligt tager vi på transportmesse, hvor vi skriver anmeldelser og når vi øver en arbejdsopgave, skriver vi vores egne vejledninger.

Sådan kan en dag se ud

08.00: Morgenmøde og fordeling af opgaver
08.15: Morgenmad
08:30: Undervisning og opstart af opgaver
11.30: Fællessamling og frokost
12.00: Opsamling, undervisning og opgaver
13.45 / 13.15: Evaluering af dagen
14.00 / 13.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.


Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Transport og logistik