Velkommen til FGU Østjylland!

Fedt, du er her! Denne side er en online informationsfolder, hvor vi har vi samlet alt det, der er vigtigt for dig at vide

Skoleydelse og fravær

 • Udbetales til NemKonto den sidste bankdag i måneden
  Tal med din bank, hvis du ikke har en
 • Du får lønseddel med Digital Post
  Sæt din postkasse op til at modtage post fra offentlig myndighed
 • Du kan trækkes i ydelse, hvis du har ulovligt fravær
  FGUplaner appen er din mulighed for at tjekke dit fravær

Samværs- og ordensregler

Se alle samværs- og ordensregler ved at klikke ovenfor.

 • Du har møde- og deltagelsespligt
  Til undervisning, samlinger og arrangementer.
 • Hvis du er syg
  Meld det til din underviser før undervisningsstart. 
 • Mobning er no-go
 • Tobaksfri skoletid
  Både på og uden for skolens område.
 • Rusmidler er forbudt
  Det gælder påvirkning, besiddelse, salg mm.
  Hjælp til misbrug? Tal med din vejleder
 • Mobiltelefoner
  Respekter undervisning og fællesskab. Sluk den i timerne, til samlinger mm., medmindre du bliver bedt om andet.

Vi er sammen om, at FGU er et rart sted at være


GDPR og dine rettigheder

Som en del af dit velkomstbrev modtog du en orientering om behandling af personoplysninger.

Hvis du har brug for at se orienteringen igen, kan du finde den i dit velkomstbrev på mit.dk eller i e-Boks sammen med dit velkomstbrev. Hvis ikke du kan finde den, kan du kontakte skolens IT-ansvarlige.