Optagelse

FGU er for dig, som:

– er under 25 år.

– ikke er i uddannelse, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i fast arbejde.

– har brug for faglig, social og personlig udvikling.

For at komme ind på FGU skal du tale med din UU-vejleder i den kommune, du bor i.

Eller find vejleder på din kommunes hjemmeside