FGU+

PGU | Tilbud til unge med kognitive udfordringer

Om FGU+


FGU+ er for unge med kognitive udfordringer, som samtidig har en arbejdsidentitet og ønske om at komme i arbejde. At have en arbejdsidentitet omfatter, at den unge er moden til, med støtte, stilladsering og vejledning at modtage og udføre instruktioner og arbejdsopgaver.

Som elev på FGU+ arbejder vi hen imod, at du bliver klar til at komme ud i et job, EGU eller lære i en virksomhed, som passer til dig og dine kompetencer.

FGU+ er et samarbejde mellem vores afdeling på Engboulevarden og Randers Kommune.
Alle visitationer foretages af UU-vejleder Morten Tværmose.

Der plads til 8-10 elever i tilbuddet ad gangen.

Forløbet følger samme vilkår som andre FGU-tilbud; der er løbende optag, et forløb varer som udgangspunkt op til 2 år og der udbetales skoleydelse.


Sådan arbejder vi

Du er en del af et værksted

Som elev på FGU+ har du din hverdag på et værksted, hvor du arbejder sammen med de andre elever. Her får du en masse viden og praktisk erfaring med den produktion, du er en del af. Samtidig lærer du også at være en del af et arbejdsfællesskab og får en masse sociale relationer i hverdagen.

Du får særlig støtte

Udover den underviser, der er på værkstedet, er der en fast vejleder på FGU+.
Plus-vejlederen støtter dig, hjælper dig med at skabe struktur og strategier og følger dig i hverdagen.

Du får mulighed for at komme ud i virksomheder

Som elev på FGU+, kommer du ud i virksomheder og ser, hvordan produktion, arbejdsfællesskaber og arbejdsdage ser ud. Det kan være på virksomhedsbesøg, hvor vi får en rundvisning eller i erhvervstræning, hvor du i en kortere periode arbejder i virksomheden.

Vejleder på FGU+