|

Engelsk

Engelsk udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. Engelsk udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Læs mere
|

Samfundsfag

Samfundsfag udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. Samfundsfag udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Læs mere
|

Matematik

Matematik er obligatorisk for alle hold. Matematik udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Læs mere
|

Naturfag

Naturfag udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. Naturfag udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Læs mere
|

Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag.  Identitet og medborgerskab udbydes på følgende niveauer: G

Læs mere