Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag.  Identitet og medborgerskab udbydes på følgende niveauer: G

Identitet og medborgerskab udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. 

Identitet og medborgerskab udbydes på følgende niveauer: G