Engelsk

Engelsk udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. Engelsk udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Engelsk udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag.

Engelsk udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D