Samfundsfag

Samfundsfag udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag. Samfundsfag udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D

Samfundsfag udbydes som valgfag for alle hold og oprettes ved elevgrundlag.

Samfundsfag udbydes på følgende niveauer: Introducerende, G, E, D