|

Strategi for elevinddragelse

For FGU Østjylland er det afgørende, at eleverne har medindflydelse på det, der sker på skolen. Det sikrer vi bl.a. igennem vores strategi for elevinddragelse, hvor vi har sammenfattet og udvidet vores praksis for elevinvolvering og demokrati.

Læs mere