Kombinationsforløb åbner øjne og døre

Fagintroducerende kombinationsforløb åbner både øjne og døre – for elever såvel som undervisere. Det er konklusionen fra elever og deltagende undervisere fra både Tradium og FGU efter endnu et kombinationsforløb, hvor en gruppe FGU-elever har været i på Hotel, køkken og restaurant på Tradium i Randers i en uge.

På Tradium i Randers er de meget glade for at tage imod elever fra FGU Østjylland. Det fortæller Rikke Carlsen, underviser på Hotel, køkken og restaurant. Hun er på flere måder imponeret over eleverne. Det gælder bl.a. deres overordnede indstilling og måden, de går til opgaverne på: ”De er gode til at samarbejde. De hjælper hinanden og de har forståelse for, hvordan man er på en arbejdsplads, og at vi altså står med et produkt og en deadline. Det kan man godt mærke, de er vant til,” siger hun. Samtidig giver forløbet, hvor eleverne er afsted som gruppe og med en underviser fra FGU på sidelinjen en særlig tryghed, som også betyder noget for hendes forhold til eleverne: ”De viser mig som underviser en enorm tillid – også selvom de kun har kendt mig i to dage. De stoler på mig – at når jeg siger, at de kan – så kan de! Det synes jeg, er imponerende.” Og lige netop trygheden er noget af det, de elever, der senere vender tilbage til Tradium, tager med sig, fortæller Rikke: ”Dem, der beslutter sig for at starte op på grundforløb 2, kommer med en tilknytning til stedet og til underviserne. Og så sparer det en masse energi for dem i opstarten, at de allerede kender køkkenet og ved hvor toilettet er og den slags. Det giver dem mere overskud til at komme godt fra start med f.eks. det sociale.”

Men det er ikke kun eleverne, der har glæde af forløbet – det giver også mening for Tradium, fortsætter hun: ”Dels giver det os en rigtig god mulighed for at sælge vores tilbud, at vi kan invitere eleverne ind og vise dem, hvad en uddannelse hos os går ud på. Og dels får vi meget nemmere ved at støtte dem i overgangen, fordi vi allerede kender dem.”


Indblik og ny energi til hverdagen
At samarbejdet er meningsfuldt for alle, er Michael Jacobsen, underviser i køkkenet på Engboulevarden enig i: ”For eleverne sælger et kombinationsforløb uddannelsen meget bedre, fordi de får lov at opleve hverdagen i et skolekøkken. På FGU driver vi et produktionskøkken, og det lærer de en masse af, men hverdagen på en ungdomsuddannelse er anderledes. Her er dagen bygget op med teori, forberedelse, udførelse og evaluering på en måde, vi ikke kan gøre det i hverdagen. Og når vi kommer retur til FGU er de sultne på faget på en helt anden måde. Det vækker en kæmpe interesse.” Også for Michael selv giver det en masse at være afsted: ”Det giver mig en masse energi og blod på tanden i forhold til undervisningen. Både det, at vi har den mulighed for at fordybe os, når jeg er afsted med dem, men også fordi gør en stor forskel at vide, hvad vi arbejder henimod – altså deres videre uddannelse,” siger han.

Lyst til at udvikle
Faktisk er de to undervisere så enige om de fordele, der er ved kombinationsforløbet, at det har givet dem lyst til at tænke videre. Rikke og Michael har således talt om, hvilke andre muligheder, der kunne være for at skabe tryghed og lette overgangen til Tradium: ”Vi har talt om muligheden for at invitere eleverne med til en grundforløbsprøve. På den måde får de afmystificeret, hvad der foregår og det giver tryghed, når de måske engang selv når så langt,” slutter Rikke.


Muligheder på tværs af fag
En af de elever, der har grebet muligheden for en uge på Tradium, er Gustav. Gustav er til daglig på Multimedie på Engboulevarden, hvor han har været i cirka et år. Her startede han, fordi han var interesseret i medier og særligt filmproduktion, men han har fundet ud af, at andre dele af faget ikke er så meget ham. Derfor har han brugt nogle af de mange muligheder, FGU tilbyder, til at prøve forskellige ting af og blive klogere på, hvad han vil: ” Du mister ikke noget ved at prøve det af. Og uanset om du finder ud af at det er noget for dig, eller det ikke er, så er det mega fedt at være blevet klogere,” siger han. Han har bl.a. været i praktik på Ejendomsservice og i Køkkenet på skolen og nu også på kombinationsforløb på Hotel, køkken og restaurant på Tradium. Gustav oplevede her, at selvom madlavning og køkkenteori var centralt for forløbet, sendte underviseren Rikke ham meget hurtigt i retning af tjeneropgaver, da hun fandt ud af, at det havde hans interesse. En af de opgaver, han blev præsenteret for, var flambering af den klassiske Crêpes Suzette: ”Da jeg fik vist, hvordan det skulle gøres, var det jo egentlig meget nemt at gå til. Og så fik jeg lov til at være den, der skulle forklare de andre, hvordan man gjorde.”  siger han med stolthed.
Faktisk var det efter at have deltaget i skolens velgørenhedsmiddag ifm. Danmarks Indsamling, at Gustav først fik øjnene op for at tjenerfaget kunne være noget for ham. Her meldte han sig frivilligt til at servere for gæsterne og fortæller: ”Det var bare en fed oplevelse! Rigtig god stemning og glade mennesker”.


Fordybelse og nye indsigter
Også for de elever, som er i køkkenet til daglig, er kombinationsforløb en mulighed for at se faget med andre øjne. Det fortæller Daniel, som er elev i køkkenet på Engboulevarden. Han er glad for det samarbejde og den produktion, hverdagen byder på, men på Tradium oplevede han, at der var plads til en anden fordybelse end i hverdagen: ”Det kan godt være stressende at lave mad til 100-200 mennesker til daglig. Der er ikke den samme tid til at lave fine anretninger og den slags. På Tradium laver man maden til sig selv og der er ikke det samme tidspres”
Og netop at der kan være stress på i et køkken har gjort, at Daniel tidligere har tænkt, at branchen ikke var noget for ham. Det ændrede en samtale med Rikke, underviseren på Tradium på. Her fik han nemlig øjnene op for de mange uddannelsesmuligheder: ”Vi snakkede om, at der jo er mange forskellige muligheder i branchen. Man kan f.eks. være i et mindre køkken eller en mindre kantine, og der er stor forskel på det pres, der kan være de forskellige steder. Så jeg skal måske bare være et lidt mindre og ikke alt for fint sted”, smiler han.