Nice to know!

Her finder du mere info om noget af det, der er ekstra nice ved at gå på FGU


Ungdomskort

Med ungdomskort kan du køre billigere med offentlig transport til og fra skole og i din fritid.

Kontakt skolen for at få oprettet din ansøgning, så du selv kan bestille dit kort på ungdomskort.dk


Studiekort med Studiz

Det digitale studiekort giver dig rabat i butikker og på nettet


Gratis morgenmad

På FGU får du gratis morgenmad og med appen KanPla kan du bestille billig og frisklavet frokost


FGU-råd og storråd

De lokale FGU-råd og det fælles storråd er elevernes stemme på FGU


Ingen beløbsgrænse på fritidsjob – men vær opmærksom på Skat

Du kan tjene, hvad du vil, ved siden af dine skoleydelse uden at blive modregnet. HUSK dog at give administrationen besked om, hvordan du vil trækkes i skat.


Elevorganisationen Modstrøm

Modstrøm arbejder for alle FGU-elevers trivsel og rettigheder