FGU FLEX

AGU og PGU | Online undervisning på tværs af faglige temaer og med mulighed for at møde på et af skolens værksteder

Det laver vi

På FGU FLEX starter du med at gå i skole enten 100% online eller delvist online kombineret med, at du er til undervisning på et af skolens andre værksteder i op til 3 dage om ugen.

Når vi har online undervisning mødes vi på Teams. Vi har samlinger og fælles undervisning noget af tiden og du får opgaver, som du løser selvstændigt og afleverer via OneNote.

Ind imellem skal du også lave praktiske opgaver, hvor vi enten sørger for, at du får materialer sendt hjem til dig, eller hvor du måske skal ud og gå tur, købe ind eller andet.

Hvis du vil, kan du også deltage i valgfag på en af skolerne.

Ind imellem vil møder med din vejleder være med fysisk fremmøde.

Det lærer du

Målet med at gå på FGU FLEX er, at du kommer godt i gang som FGU-elev og bliver klar til at deltage i undervisningen på værkstederne på skolen.

Igennem undervisningen vil vi støtte dig i, at du både udvikler dig personligt, fagligt og socialt.
Vi vil sammen med dig arbejde henimod, at du bliver mere klar til at deltage fysisk i forskellige aktiviteter.

Selvom du ikke er fysisk på skolen hele tiden, er du elev på FGU Østjylland på lige fod med de elever, der har fast fremmøde på de andre værksteder.

FGU FLEX er for dig, som:

– (endnu) ikke er klar til undervisning med fuldt fremmøde.
– er i stand til at følge undervisning online.
– bor max en times kørsel i bil fra Randers.

FGU Flex findes på alle institutionens afdelinger.
Tilmelding foregår igennem KUI.

Fag på FGU FLEX

Obligatorisk


Dansk: alle niveauer (intro, G, E og D)
eller Dansk som andetsprog: niveau G, E og D

Matematik: alle niveauer (intro, G, E og D)

PASE: niveau G (faget findes ikke på andre niveauer)

Engelsk: alle niveauer (intro, G, E og D)
eller Samfundsfag alle niveauer (intro, G, E og D)

Valgfag


Hvis du ønsker valgfag, er du velkommen til at møde op på et af de valgfag, der udbydes på skolen.

Deltagelse på FLEX

Det skal du vide, inden du starter

10 ting, vi forventer af dig
10 ting, du kan forvente af os

Praktisk

Den første dag
Mødetid og dagsprogram
Ugeskema
Undervisningstid
Retningslinjer for fremmøde
Om prøver på FLEX

Det siger eleverne

“FGU er en god idé, hvis man har brug for et afbræk og måske lige mangler et år for at blive helt klar til uddannelse”

”Jeg gik i 10. klasse, men det var lidt en nødløsning og det passede ikke til mig. Da jeg droppede ud, startede jeg på FGU, fordi jeg havde brug for tid til at blive klar til Teknisk skole. Og jeg er glad for at være på FGU. Jeg synes, jeg bliver behandlet mere som en voksen.
På FGU Flex kan jeg godt lide friheden i, at jeg ikke behøver at begynde på skolearbejdet lige kl. 8. Det giver rigtig god mening for mig lige nu.”

Josva, FGU Flex

Vejledere og undervisere på FGU FLEX


Hvis du er på værksted nogle af ugens dage, har du den vejleder, der er tilknyttet det værksted.

Hvis du er på FLEX alle ugens dage, har du den vejleder, der er angivet herunder.