|

Om det pædagogiske grundlag

Vi arbejder ud fra en læringscirkel, der består af tre kerneområder: relation, produktion og refleksion. Denne læringscirkel udgør vores pædagogiske grundlag

Læs mere
|

3. Helhedsorienteret undervisning

Helhedsorienteret undervisning er en gennemgående undervisningsform på tværs af FGU og betyder at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i eller peger frem mod helheder, som eleven kender fra sin omverden, eller skal lære at kende. Dette er baseret på den erfaring, at elever oplever større motivation til at lære, når de oplever, at undervisningen er tilrettelagt…

Læs mere
|

2. Praksis og teori

”Al undervisning på FGU har en relation til praksis. For både almene fag og faglige temaer centrerer undervisningen sig om at gøre det faglige virkelighedsnært, så for eksempel teorier fra de faglige områder kædes sammen med det, de unge arbejder med i praksis. Dette kan både ske gennem undervisning i almene fag, i værksted eller…

Læs mere
|

1. Pædagogisk grundlag

Vi arbejder ud fra en læringscirkel, der består af tre kerneområder: relation, produktion og refleksion. Denne læringscirkel udgør vores pædagogiske grundlag

Læs mere