|

1. Pædagogisk/didaktisk vision

Det står centralt i den politiske ambition for FGU, at den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, og at den skal være praksisrettet. Ambitionen er at udvikle en under- visning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, som eleverne kommer fra – samtidig med, at vi skal bygge bro til…

Læs mere