1. Pædagogisk/didaktisk vision

Det står centralt i den politiske ambition for FGU, at den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, og at den skal være praksisrettet. Ambitionen er at udvikle en under- visning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, som eleverne kommer fra – samtidig med, at vi skal bygge bro til…

Det står centralt i den politiske ambition for FGU, at den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, og at den skal være praksisrettet. Ambitionen er at udvikle en under- visning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, som eleverne kommer fra – samtidig med, at vi skal bygge bro til ungdomsuddannelserne.

Vores vision er at udvikle en pædagogisk praksis, som er målrettet den enkelte elev og dennes unikke behov og mål. Denne stærkt individuelt orienterede læringstilgang praktiseres i deltagelse i rummelige forpligtende fællesskaber. Det er via fællesskabet vi udvikler os.

Det er vores pædagogiske grundantagelse, at eleverne lærer og udvikles gennem relationer og refleksioner i/over deltagelse i praktiske lærende aktiviteter. Vi arbejder ud fra en læringscirkel, der består af tre kerneområder: relation, produktion og refleksion. Det er denne læringscirkel, der udgør vores pædagogiske grundlag.