EGU

EGU adskiller sig fra AGU og PGU, ved at du er meget mindre på FGU. Du er tilknyttet en af vores afdelinger, men du bruger det meste af tiden i praktik i en virksomhed

Det skal du vide om EGU

Du er i praktik 2/3 af tiden

Du er ude i en eller flere virksomheder imens du går på EGU.

Du er på skole 1/3 af tiden

På EGU er der flere måder at gå i skole på.

Hvis du har brug for dansk og matematik, har du det på en af skolerne. Undervisningen er med udgangspunkt i det, du laver i virksomheden.

Det kan også være at du tager truckcertifikat, hygiejnekursus eller andet på en erhvervsskole, som du kan bruge i din uddannelse.

Vi holder løbende møder med dig og virksomheden

Her snakker vi om, hvordan det går og hvad du og virksomheden har brug for.
Vi evaluerer på din forløbsplan og de mål, der er lavet for din praktik så du bliver klar til eksamen.

Du får løn, når du er i praktik

Du får overenskomstbestemt løn af virksomheden, når du er i praktik.

Du får skoleydelse, når du er på skole.

Du bliver klar til arbejde

EGU er en kompetencegivende uddannelse.

Det betyder, at du kan bruge uddannelsen til at få arbejde og at du har ret til dagpenge, når du har gennemført din uddannelse på niveau 3

Tidsramme og krav

Du kan gå på EGU i op til 2 år – i enkelte tilfælde med mulighed for forlængelse.

Du skal normalt kunne arbejde 37 timer om ugen.

Du skal kunne møde stabilt på arbejde.

Fælles om fredagen


Hver fredag mødes vi på skolen med de andre EGU-elever. Her har vi mulighed for at snakke sammen, dele oplevelser fra praktik og forberede os til EGU-prøven.


Undervisningen om fredagen er en del af den 1/3 skoleundervisning, du har på EGU.

Artikler og udtalelser

fra EGU-elever

Det siger eleverne

“Giv FGU en chance. FGU er anderledes og tager hensyn til dig og det, du har brug for, for at blive klar”


”Jeg var næsten færdig med en uddannelse i en butik, da jeg gik ned med stress og blev sygemeldt. Jeg var nervøs for, om jeg kunne komme i gang igen, for jeg kunne godt mærke, at jeg var skrøbelig.

Som EGU-elev er der særligt fokus på mig og at vi gør tingene på en måde, der passer til mig. Der er en tydelig plan for, hvad jeg skal nå og vi har løbende møder om, hvordan det går. Og så er Kvickly og min chef her bare et rigtigt godt match. Jeg har fået min selvtillid op og tror på, at jeg kan.”

Freja, EGU-elev i Kvickly Grenå

“Lad være at lukke døren for dig selv. Prøv det af for din egen skyld – ikke for alle andres”


”Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal, ved at prøve lidt forskelligt på FGU. Inden jeg kom her, var jeg startet på mekaniker på EUD, men det var ikke noget for mig. På FGU startede jeg på Byg og bolig og var der et stykke tid. Jeg blev lidt træt af kun at være på skolen, og efter en kort praktik i Kvickly blev jeg EGU-elev og nu er jeg i delikatesseafdelingen som slagter.

Jeg vidste slet ikke, at slagter var noget for mig, men jeg prøvede det af og fandt ud af, at det kunne jeg virkelig godt lide. Så nu arbejder jeg hen imod at komme i mesterlære.”

Oliver, EGU-elev i Delikatessen, Kvickly Grenå

Vejledere på EGU