FGU ERHVERV

PGU | På tværs af faglige temaer

Det laver vi

FGU Erhverv er et mix mellem skole og virksomhed. Det betyder, at du er i en virksomhed nogle dage om ugen og på skolen de øvrige dage. Hvor mange dage du er hvert sted afhænger af, hvilken retning, du vælger.

Det lærer du

Formålet med FGU Erhverv er at du bliver afklaret.
Du får mulighed for at prøve forskellige jobs i forskellige brancher.
På den måde finder du ud af, hvad du har lyst til og er god til.

Du finder også ud af, om der er noget særligt, du skal arbejde med for at blive klar til at få et arbejde eller komme videre – enten på FGU eller i en anden uddannelse.

Efter FGU Erhverv

Når du har gennemført forløbet på FGU Erhverv har du forskellige muligheder.
Hvis du fortsætter på FGU, kan det være som elev på skolen på AGU eller PGU eller måske som EGU-elev i en virksomhed.
Det kan også være, at du er klar til at gå i gang med en anden uddannelse eller et arbejde.

To retninger med forskellige muligheder

Retning 1

Du er i den samme butik, hvor du afprøver forskellige områder:

– Delikatesseafdeling
– Bager
– Slagter
– Butik

Du er i virksomheden mandag til torsdag.

Om fredagen mødes vi på skolen til fælles opsamling, vejledning og undervisning.

Du går som udgangspunkt på retning 1 i op til 5 måneder og prøver de forskellige fagområder en måned ad gangen. Dog kan du være der i en kortere eller længere tid, hvis det giver mening i forhold til de mål, du laver med din vejleder på FGU.

Retning 2

Du veksler imellem skole og virksomhed, og du kan prøve f.eks.:

– Gartner/Entreprenør
– Chauffør
– Metal

Du er i virksomhederne 2 dage om ugen og på et værksted på skolen 3 dage om ugen.

Du går som udgangspunkt på retning 2 op til 3 måneder.

Underviser og vejleder på FGU ERHVERV, Retning 1

Vejledere på FGU ERHVERV