NATURFAG

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.

Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og skal med udgangspunkt i mennesket i teori, modeller og praktisk arbejde, give forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer. Naturfag skal endvidere give eleverne indsigt i miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed.