Godt at vide

Når du går på FGU, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Vi har samlet det vigtigste på denne side.

Vigtige vilkår

Tilstedeværelse

Mødepligt
Mødetider
Sygdom og fravær
Ferieplan

Skoleydelse og NemKonto

Satser og vilkår
Der udbetales til NemKonto
Er du flyttet? Giv os besked

Transport og kontakt

Ungdomskort
Vi skriver til dig på mit.dk / e-Boks

Fordele og muligheder

Øvrige regler og rettigheder

Mobning

Mobning tolereres ikke – hverken i eller uden for skoletiden – og vil medføre sanktioner fra skolens side.

Tobak og sundhed

Fra 1/8 2021 er det ikke længere tilladt at ryge, dampe eller indtage snus i skoletiden eller på skolens arealer, hverken i eller uden for skoletiden.

Rusmidler

Du må ikke være påvirket af alkohol eller stoffer, når du møder i skole.
Det er forbudt at medbringe, indtage eller sælge alkohol, stoffer og andre rusmidler på skolen. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.