KUI

Det er altid muligt at besøge vores afdelinger til en rundvisning sammen med elever og eventuelt forældre.
Se faste tidspunkter for rundvisninger nedenfor eller kontakt en vejleder på den aktuelle afdeling.
Vær opmærksom på, at der under hver afdeling er anført særlig information om Covid-19 ifm. rundvising.


Afsøgningsforløb

Den unge kan blive optaget på FGU hvis følgende er opfyldt.
Den unge;
– Er under 25 år
– Ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse
– Ikke er i arbejde
– Har opfyldt undervisningspligten
– Har fået lavet en målgruppevurdering ved en UU-vejleder

3 typer

I samarbejde med UU-vejlederen laver den unge en uddannelsesplan. Planen beskriver bl.a. den unges mål, hvilket spor den unge skal følge og hvilket niveau, den unge starter på.
 
Hvis det endnu ikke er sikkert, at FGU er det rigtige tilbud, kan den unge gennemføre et afsøgningsforløb.
Forløbet kan vare op til to uger.
Her afprøver den unge forskellige fagområder og bliver realkompetencevurderet.

Ansvarlige på afdelingerne/link

FAQ