Retningslinjer for fremmøde

• Når dagen er gået, kigger din underviser på din samlede aktivitet for dagen og fører fravær ud fra det. Det vil sige det, du har afleveret, og de samtaler (mundtlige og skriftlige) vi har haft i løbet af dagen. • Hvis du er fraværende til morgenmødet uden det er aftalt, tæller det fravær for…

• Når dagen er gået, kigger din underviser på din samlede aktivitet for dagen og fører fravær ud fra det. Det vil sige det, du har afleveret, og de samtaler (mundtlige og skriftlige) vi har haft i løbet af dagen.

• Hvis du er fraværende til morgenmødet uden det er aftalt, tæller det fravær for den tid, morgenmødet varer – dog minimum en halv time.

• Sygdom er lovligt fravær. Husk at give os besked inden kl. 8.15.

• En almindelig skoleuge er på mindst 27,5 timer plus pauser. Du kan se på skemaet for undervisningstid herover, hvor mange timer du skal være i gang hver dag for at få fuldt fremmøde.

• Vær opmærksom på, at vi fører fravær hver dag.