AGU

På AGU har du mest almen undervisning - men med udgangspunkt i praksis. AGU er oplagt for dig, der gerne vil videre på HF eller EUD.

Det skal du vide om AGU

Du har almen undervisning 2/3 af tiden

Du har dansk, matematik og PASE samt mulighed for at vælge fag som samfundsfag, naturfag og engelsk afhængigt af hvilket hold, du går på.

Du har praktisk undervisning 1/3 af tiden

Undervisningen har udgangspunkt i praksis, så i stedet for kun at lære fra bøger, kommer du også til at arbejde med forskellige emner i praksis.

Vi laver en plan sammen med dig

Du og din vejleder laver sammen en forløbsplan for, hvordan du når dine mål på FGU.
Vi evaluerer planen sammen løbende.

Du får skoleydelse

Når du er elev på AGU får du skoleydelse. Ydelsen bliver udbetalt opdelt til din NEM-konto hver 14. dag.

Fuldtidsuddannelse med op til 2 års varighed

Som udgangspunkt er FGU en fuldtidsuddannelse.

Som udgangspunkt kan du gå på FGU i 2 år i alt. I enkelte tilfælde kan der være mulighed for forlængelse.

Det siger eleverne

“FGU er måske noget af det bedste, du kommer til at opleve. Det er et af de steder, jeg har haft det allerbedst socialt.”


”Inden FGU gik jeg på HF, men der stoppede jeg, fordi jeg fik angst og fordi jeg ikke var helt klar fagligt. Målet med FGU var egentlig at komme tilbage til HF, men jeg har fundet ud af, at det nok ikke er noget for mig alligevel. Mit nye mål er at komme ud i praktik i en virksomhed.

Jeg har ændret mig meget på FGU. Jeg har lært at tage mere ansvar og at sige min mening, og så er jeg med i vores FGU-råd, som er FGUs elevråd – både på skolen i Grenå og i storrådet, der dækker hele FGU Østjylland.

Emilie, AGU Ungdomsliv, Grenå

“Det er en god mulighed for at prøve en masse ting af. Og så er det fedt, at der er så mange forskellige slags mennesker på skolen.”


”Jeg startede på FGU for at få lidt ro og finde motivationen for uddannelse igen. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville på Tech College, men jeg havde brug for at komme tilbage på sporet, efter jeg var droppet ud af HTX.

FGU har vist mig, at jeg var god til ting, jeg slet ikke vidste jeg kunne. Jeg har lært at arbejde med træ og at snakke med alle slags mennesker. Jeg er også blevet bedre til at springe ud i nye ting og jeg er blevet mere parat til at få et arbejde engang, fordi jeg har været i praktik i forskellige butikker undervejs.”

Lucas, tidligere AGU Design og håndværk, Grenå – Nu TECH College i Aalborg

Vælg afdeling for at se hvilke hold og værksteder, vi tilbyder