Ryomgård | Krea og sundhed

AGU og PGU | Vi arbejder tæt sammen med Køkken og har fælles undervisning, når det giver mening

Det laver vi

Med udgangspunkt i det sundhedsfaglige og det pædagogiske får du lov at udvikle og udfolde din fantasi og dine kunstneriske evner.

Vi laver mange forskellige projekter fra tegneserier, keramik eller teatersport til fællesspisning og legearrangementer for lokalbefolkningen – og alt muligt der imellem.

Det lærer du

Du får både praktisk erfaring og teoretisk viden om mennesker i alle aldre, og du kommer til at lære en masse om dig selv og dine relationer til andre. Vi bruger og udvikler både hjerne og krop, og derfor er frisk luft og bevægelse på skemaet flere gange ugentligt.

I dansk kan vi skrive tekster til børnebøger, invitationer til arrangementer eller rapporter om vores egne undersøgelser. I matematik kan du f.eks. lave budgetter, analysere data fra spørgeskemaundersøgelser eller lave beregninger om krop og forbrænding.

Du behøver ingen særlige evner for at passe ind – bare du har lyst og mod på at lære.

Sådan kan en dag se ud

08.30: Morgenmad og samling
09.00: Almen undervisning
10.00: Teoretisk værkstedsundervisning (eller praktisk, hvis hovedet er fyldt op)
12.00: Frokost og samling
12:30: Bevægelse/Krea
14.00 / 14.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens

Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Vejledere og undervisere på Krea og sundhed