Ryomgård | Håndværk | Produktør

PGU | Håndværk | Produkttør kan du arbejde på skolen eller være en del af teamet i Djurs Sommerland

Håndværk – Beskrivelsen er under udvikling

Det laver vi

Som en del af Ryomgårds Håndværkerklynge er mulighederne mange for at komme til at arbejde med forskellige håndværk.

Som en del af Håndværksklyngen får du mulighed for at prøve forskellige former for håndværk af indenfor:

• Træfagene: tømrer, snedker mfl.
• Malerfagene: maler, bygningsmaler
• Murerfagene: murer, flisemurer, struktør mfl.
• Ejendomsservicetekniker

De daglige opgaver i Håndværksklyngen kan være tømrerarbejde, snedkeropgaver, maleropgaver, mureropgaver og ejendomsvedligehold.

Vi er tilknyttet Djurs Sommerland, hvor vi bl.a. er med til at reparere bygninger, lave mindre vedligehold på forlystelser uden for sæsonen samt sikre, at trækvogne, borde og bænke er i orden til sæsonstart.

Vi er også dem, der giver en hånd med til arbejdet med de tusindvis af græskar, der pynter i parken til Halloween og meget andet, så du skal være frisk på at løse mange slags opgaver.

Det lærer du

Du vil du få et stort kendskab til en bred pallette af områder. Vi arbejder f.eks. med:

• Opførsel af skure og halvtage
• Flisebelægninger
• Udskiftning af vinduer
• Maling af vægge, døre og vinduer
• Opsætning af skillevægge
• Produktion af småmøbler, plankeborde og pallesofaer
• Vedligehold af skolens bygninger

Du opbygger et grundlæggende kendskab til værktøj, materialer og metoder inden for bygningshåndværk, tømrer-, maler- og murerfagene samt de grønne områder.

Du har desuden også fag såsom matematik og dansk, som tager udgangspunkt i arbejdet på værkstedet. Det kan være, at du laver projektbeskrivelser, og at du derved f.eks. regner på materialer og tilbud, laver arbejdstegninger og meget mere.

Sådan kan en dag se ud på skolen

08.30: Morgenmad og samling
08.45: PASE / Værksted og almen undervisning
12.00: Frokost og samling
12.30: Værksted og almen undervisning
14.00 / 14.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.

Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Produktør – Beskrivelsen er under udvikling

Det laver vi

FGU udbyder nu et nyt fag, som er for dig, der gerne vil videre på en produktøruddannelse.

Faget er en overbygning til håndværksfaget, og har stort fokus på erhvervstræning. Derfor skal du igennem et fagrettet kombinationsforløb.

Vælger du at blive produkttør-elev, vil du, udover håndværksfagene, få fag inden for metal- og lager. Her arbejder vi med:

• Dreje- og boreteknikker
• Slibning og polering
• Montage, bearbejdning og sammenføjning
• Kvalitet, produkt og produktion
• Indkøb, transport og lagring af råvarer, materialer og færdigvarer

De daglige opgaver som produkttør kan f.eks. være:

• Tømrerarbejde
• Metalopgaver
• Lager og kvalitetskontrol

Tre dage om ugen vil du have opgaver i Djurs Sommerland. Her er vi bl.a. med, når der skal laves forskellige events – f.eks. til Halloween, hvor vi hjælper med udstillinger og oppyntning mm.

Det lærer du

Du lærer, hvad det vil sige at arbejde med håndværk på en byggeplads eller i en produktionsvirksomhed.

Du får masser af praktisk erfaring i forskellige områder og opgaver inden for håndværk og produktion.

Vi arbejder med emner, hvor du opbygger viden og kompetencer til både processer, maskiner og materialer inden for forskellige håndværksfag.

Hvis du har dansk og matematik, som foregår på skolen, vil det tage afsæt i dit arbejde på værkstedet eller i virksomheden. Det kan være, at du laver projektbeskrivelser og salgstekster, og at du f.eks. regner på materialer og tilbud, laver arbejdstegninger og meget mere.

Vi arbejder også med PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), hvor du f.eks. lærer at lave et budget, skrive et CV, lærer hvordan man skaber et godt arbejdsklima og hvordan man får et godt arbejdsliv.

Du bliver også tilbudt flere forskellige kurser såsom §17, stilladskursus, motorsavsbevis eller truckbevis.

Tilvalgsfag:

Det er desuden muligt (udover de almene fag) at tage valgfag, såsom:

– Engelsk
– Identitet- & medborgerskab
– Naturfag
– Samfundsfag

Sådan kan en dag se ud på skolen

08.30: Morgenmad og samling
08.45: PASE / Værksted og almen undervisning
12.00: Frokost og samling
12.30: Værksted og almen undervisning
14.00 / 14.30: Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens.

Godt at vide om teamet i Djurs Sommerland

Transport og arbejdsfællesskab

For de elever, der er i Djurs Sommerland, er der fælles transport fra skolen de dage, vi er afsted.

Når vi er i parken er vi en del af et arbejdsfællesskab med parkens ansatte og du vil opleve, hvordan det er at være en del af et professionelt team.

Særligt om frokost

I Djurs Sommerland betaler du 25 kroner om dagen for mad i kantinen. Du må også have madpakke med. Uanset om du spiser eller ej, holder vi alle middagspause sammen.

Vi har kun 20 minutters middagspause, når vi er i Djurs Sommerland.

Sådan kan en dag se ud i Djurs

08.30: Morgenmad og samling
09.00: Afgang mod Djurs
09.15 Arbejde i parken
12.10: Frokost
12.30: Arbejde i parken
13.25: Oprydning og retur til skolen
13.35: Opsamling på dagen plus PASE
14.00 / 14.30 Tak for i dag

Dette er et eksempel på en dag – det er ikke sikkert, at alle dage er ens

Vejledere og undervisere på Håndværk (Inkl. Djurs Sommerland)