Engboulevarden | Redaktionen

Tilbud til PGU | Ekstra dansk og matematik

For dig, der vil på ungdomsuddannelse

Redaktionen er et tilbud til dig, som endnu ikke har opnået det niveaukrav i dansk eller matematik, der skal til, for at du kan komme videre på den ungdomsuddannelse, du drømmer om.

Vi er på redaktionen hele dagen hver onsdag.
De øvrige dage er du på dit værksted, og følger både den praktiske og teoretiske undervisning der.

Det laver vi

På Redaktionen arbejder vi med at formidle alt det, der sker omkring os.
Vi fortæller historier fra hverdagen på Engboulevarden og deler nyttig information med de andre elever via alt fra avis og podcast til skolens elevintra og sociale medier.

Vi sørger for, at det du laver på Redaktionen også giver mening ift. det værksted, du kommer fra.

Det lærer du

Du kommer til at arbejde med forskellige metoder, medier og genrer.
I dansk kan det være, du skriver portræt af din værkstedsunderviser, fortæller om en tendens inden for faget eller laver en undersøgelse af et særligt emne.
I matematik kan du f.eks. lave budgetter, arbejde med statistik og meget mere.

Undervisere på Redaktionen