FGU Østjylland får støtte til opgradering af værksteder

FGU Østjylland har modtaget 1.776.582 kr. i støtte fra Nordea-fonden. Kim Kabat, direktør for FGU Østjylland fortæller, at midlerne dels giver mulighed for en mere bæredygtig praksis og samtidig sikrer, at FGU Østjyllands tilbud i højere grad kan følge med den
teknologiske og erhvervsmæssige udvikling.

Med 100 mio. kr. fra Nordea-fondens Værkstedspulje får en række erhvervsskoler og FGU-skoler i hele Danmark nu mulighed for at investere i mere moderne værktøj, nye teknologier og grøn omstilling.
Hos FGU Østjylland har man valgt at søge bredt, så de 1.776.582 kr. bidrager til større eller mindre opgraderinger på 20+ værksteder: ”Med midlerne fra Nordea-fonden i hånden, kan vi opgradere på en række værksteder, så vi både følger den teknologiske og erhvervsmæssige udvikling, og samtidig får vi en mere bæredygtig praksis,” fortæller Kim Kabat, direktør på FGU Østjylland.

Savværk, CNC-fræser, SmartThings og droner blandt opgraderingerne

Et af de større projekter, der er søgt midler hjem til, er etablering af et savværk på Brusgård ved Randers. Her er det målet i højere grad at udnytte lokale ressourcer ved at give værkstedet Skov og natur mulighed for at kunne skove træ og producere byggematerialer. Materialerne kommer til at indgå i produktion på flere af værkstederne på de i alt fem skoler, FGU Østjylland består af, ved vedligehold af bygninger mm. Savværket tilbyder således et grønnere og mere bæredygtigt materialeforbrug, og giver samtidig eleverne ny viden og erfaring med en række produktionsprocesser.

Også i Grenå kommer der betydelige opgraderinger til bl.a. værkstederne Byg og bolig og Ejendomsservice. Her er der søgt midler til at etablere et mobilt øverum til brug af SmartThings, som det er relevant for eleverne at stifte bekendtskab med. SmartThings dækker over en række løsninger til styring af f.eks. lys og lyd, hårde hvidevarer, alarmsystemer og andet, som typisk kontrolleres via apps og er en del af mange moderne hjem. Derudover indkøbes der båndsav og graveringsmaskine til brug på både Metal-, Ejendomsservice- og Byg og boligværkstederne, som svarer til det maskinel, eleverne kan forvente at møde i de respektive brancher.

Et andet stort projekt er til Engboulevarden, hvor eleverne på Innovationsværkstedet fremover rigtigt kan få fornemmelsen af, hvad det vil sige at være industritekniker. Her bliver der nemlig indkøbt en CNC-fræser, som kan skære i både træ, metal og plastik, og som for alvor tilføjer en praksisdimension til de 3D-programmer, som i mange år har været en del af undervisningen.

På tværs af institutionen får eleverne på relevante værksteder også mulighed for at stifte bekendtskab med droneflyvning. Der indkøbes i alt fem droner og en række undervisere modtager droneflyverkurser, så de er klædt på til at undervise eleverne i lovgivning, teknologi og brug. Droner bruges i dag i række brancher i en lang række funktioner lige fra journalistik og reklame til opmåling og inspektion.  

Bidrag til grøn omstilling på flere værksteder

Med fokus på den grønne omstilling betyder støtten fra Nordeafonden desuden, at udvalgt værktøj og havemaskiner til flere ejendomsservicehold bliver opgraderet til el-versioner ligesom etableringen af Ejendomsserviceværkstedet i Hadsten er med et grønnere afsæt. Skolerne i Grenå og Ryomgård kan hver købe en elektrisk minilæsser, Brusgård en elektrisk ATV til brug ved pasning af dyrene og skolen på Engboulevarden kan opsætte solcelleanlæg til brug ved opladning af maskiner.

Pengene skal komme elever og undervisere til gode
Udover ønsket om at opgradere ift. erhvervsmæssig udvikling og grøn omstilling, er pengene søgt hjem med eleverne i fokus: ”Med afsæt i værkstedspuljens oplæg valgte vi at søge midler til en række meget forskellige projekter, hvor pengene komme eleverne direkte til gode på flest mulige værksteder,” fortæller Kim Kabat. For at sikre, at støtten bliver udnyttet bedst muligt, har man også valgt i høj grad at involvere medarbejderne i ansøgningsprocessen, fortæller han: ”Vores undervisere er fagfolk, og de ved, hvad der kræves af deres brancher. Derfor giver det bedst mening at spørge dem, hvad de ønsker sig af nye maskiner eller kompetencer, når de skal klæde eleverne bedst muligt på til erhvervslivet.”

100 mio. kr. til fremtidens faglærte

Nordea-fondens Værkstedspulje på 100 mio. kr., er uddelt til 20 erhvervsskoler og 10 FGU-skoler fordelt på i alt 57 lokationer rundt omkring i landet.

Puljen er etableret for at give skolerne mulighed for at forbedre deres faciliteter og opkvalificere underviserne og dermed gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

”Vi har brug for nye generationer af dygtige faglærte og håber, at Værkstedspuljen bidrager til, at flere unge får lyst til at blive håndværkere – uanset om det er smed, kok, landmand eller andre fag. Det har været fantastisk at få et væld af ansøgninger fra ambitiøse FGU- og erhvervsskoler, der gerne vil tilbyde deres elever de bedst mulige rammer med moderne udstyr og topkvalificerede faglærere,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden. 

Værkstedspuljen var åben fra juni til oktober 2023, hvor i alt 68 uddannelsesinstitutioner fra Danmark og Færøerne søgte om støtte. Projekterne modtager fra 1. mio. kr. og op i støtte.    

Stor tak til