Information om trivselsmåling for elever på FGU

Vedhæftet finder du link til informationsbrev til elever

Undersøgelsen gennemføres i perioden 1. til 31. december 2023.

Har du modtaget en sms fra os?

Hvis du har modtaget en sms med link til denne side skyldes det, at du er forælder/værge til en elev under 18 år, som går på FGU Østjylland.

Se mere om undersøgelsen i det vedhæftede informationsbrev.

Har du spørgsmål, at du velkommen til at henvende dig til Astrid Malta på telefon: 41 80 25 62