Strategi for elevinddragelse

For FGU Østjylland er det afgørende, at eleverne har medindflydelse på det, der sker på skolen. Det sikrer vi bl.a. igennem vores strategi for elevinddragelse, hvor vi har sammenfattet og udvidet vores praksis for elevinvolvering og demokrati.

Strategien beskriver vores elevdemokrati og inddragelse i hverdagen, herunder strukturen for vores lokale FGU-råd og Storråd, forankringen på værkstederne og mulighed for deltagelse i f.eks. Modstrøms aktiviteter. Derudover omfatter strategien bestemmelser for, hvordan elever kan inddrages ved ansættelsessamtaler af ledere og undervisere, uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter samt facilitering af demokratisk deltagelse for lærlinge på FGU.  

Strategien er blevet til i forlængelse af projektet Elevinddragelse og demokrati på FGU, som er støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje. Vi har deltaget sammen med FGU Aarhus, FGU Skolen, FGU Sydøstjylland, FGU Midtjylland og FGU Midt-Vest, og projektet har bl.a. resulteret i, at vi har forpligtet os til at være med til at afholde elevråds camps hvert andet år samt at udarbejde en strategi for området.

Du kan læse hele strategien under For elever/kommende elever > FGU-råd og elevdemokrati