Et styrket FGU kan hjælpe flere unge videre fra et liv ”på kanten”

Der er desværre barrierer, der hindrer kendskabet til FGU-institutionen og dens potentiale, ligesom de også gør det svært for de unge at indfri deres potentielle behov for at tage en FGU-uddannelse.


Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et tilbud, der hjælper samfundets ”udsatte” unge videre i livet – både i form af faglig, personlig og social støtte. En støtte, der desuden har positiv effekt på den arbejdskraft, som virksomhederne hungrer efter. Dog er der barrierer, der hindrer kendskabet til FGU-institutionen og dens potentiale, ligesom de også gør det svært for de unge at indfri deres potentielle behov for at tage en FGU-uddannelse.

Nogle af de unge, som starter som lærlinge på FGU har dårlige erfaringer med uddannelsessystemet. Stort set alle har haft store udfordringer med det faglige i grundskolen, og 50 pct. har forsøgt én eller flere gange at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse – uden succes. Derfor er FGU en god mulighed for at blive hjulpet videre.

Hvordan går det lærlinge på landets FGU- institutioner?

I samarbejde med fem FGU-institutioner har Tænketanken Cevea lavet en kortlægning af, hvordan det går lærlingene på landets FGU’er, hvor hver institution dækker over 3-4 FGU-skoler.

Undersøgelsen viser, at flertallet af FGU-lærlingene trives godt på FGU og at den praksisorienterede læringstilgang, der finder sted på FGU, er en vigtig årsag til, at de ellers skoletrætte lærlinge klarer sig godt på uddannelsen.

De udtrykker, at de trives med det ansvar, de får i praksis, som giver dem større tro på egne evner.
Hele 95 pct. af dem tror på, at de gennemfører uddannelsen, mens 58 pct. også tror på, at de efterfølgende har store chancer for at få et arbejde.

Den støtte, de oplever at få på skolen, baserer sig bl.a. på den tætte relation, de har til deres værkstedslærere, hvilket også har stor betydning for, at de kan gennemføre uddannelsen. Dette fremhæver både lærlinge og lærere på FGU.

Lærlingen Anders Herman Laursen, 21, uddanner sig nu til 3D-animator på FGU i Randers. Han er ordblind, har ADHD og har tidligere følt sig skoletræt. Trods en noget udfordrende fortid med svære forudsætninger er Anders nu kommet godt videre med stor selvtillid og tro på egne evner.

”Folk tænkte bare, jeg havde krudt i røven – men inderst inde manglede jeg i den grad selvtillid. Heldigvis oplevede jeg stor støtte i mit ønske om at blive FGU-lærling”, fortæller han.


Et stort behov for videreudvikling af FGU

Afdelingsleder og lærlinge-ansvarlig ved FGU Østjylland Karsten Pedersen, ser et stort potentiale i en videreudvikling af FGU-institutionerne, og udtrykker:

“Hvis ikke de lærlinge, vi har uddannet, havde været hos os, havde de så fået en uddannelse? Det tror jeg simpelthen ikke på, at de havde, hvis ikke vi havde løftet den opgave. Det har en kæmpe værdi for samfundet”.


På baggrund af ønsket om at få flere unge på kanten til at tage sig en uddannelse eller få sig et arbejde har Cevea udarbejdet følgende løsningsforslag til at understøtte det behov, der pt. er for at videreudvikle og deraf styrke FGU endnu mere i fremtiden.

  • FGU bør ses som en fuldgyldig, alternativ vej til uddannelse og job for flere unge.

  • Fjern barriererne for at blive FGU-lærling, så flere, der ikke er rustet til at tage en ordinær erhvervsuddannelse, kan blive lærling på FGU.

  • Giv FGU-lærlingene samme løn som lærlinge på ordinære erhvervsuddannelser.

  • Udbred kendskabet til muligheden for at tage lærlinge blandt FGU-institutionerne, øg læringen på tværs af FGU-institutionerne og giv et stærkere incitament til, at flere tager FGU-lærlinge.

Medvirkende:

Asbjørn Sonne Nørgaard,
Direktør i Tænketanken Cevea +45 21 72 54 13

Karsten Pedersen,
Afdelingsleder Østjylland +45 23 39 32 27

Anders Herman Laursen,
3D-animatorlærling på FGU i Randers +45 28 74 38 80​​​​​​​

Thorbjørn Tolborg,
Færdiguddannet multimedie-animator fra FGU i Randers +45 42 18 08 90