Ny bestyrelse for FGU Østjylland

På bestyrelsesmøde 2. maj 2022 konstituerede den nye bestyrelse sig for perioden 2022 – 2026

Morten Hartvig Jakobsen er ny formand og Maria D. Rasmussen er ny næstformand.

Birgitte Dahl Jeppesen, Bo Klindt Poulsen, Isabell Friis Madsen, Jan Aude, Janne Byskov, Jette Nielsen, Lise Lotte Lervad Larsen og elevrepræsentant Marie D. P. Kristensen er alle nye medlemmer af bestyrelsen

Se hele bestyrelsen samt referater fra bestyrelsesmøder under Om os > Organisation og bestyrelse.

Hos FGU Østjylland siger vi velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.