VARIGHED OG TIMETAL

Hvor længe du kan gå på FGU bliver fastsat i din uddannelsesplan og målgruppevurdering.

Din uddannelsesplan indeholder en forventet start- og slutdato og dit forventede start- og slutniveau på uddannelsen. På FGU-institutionen bliver der lavet en forløbsplan ud fra din uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger dit konkrete forløb på FGU.

Som udgangspunkt er FGU en fuldtidsuddannelse. På basis er der mulighed for at følge uddannelsen på deltid og i særlige tilfælde kan der være mulighed for, at du kan følge sporet i færre timer. Det kan være, hvis du eksempelvis har en funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, psykisk sårbarhed eller er i misbrugsbehandling. Om det er muligt at deltage på uddannelsens hovedspor på nedsat tid eller forlænge, bliver besluttet af den kommunale ungeindsats. Tal med din UU-vejleder om, om det er en mulighed for dig.