TEKNOLOGIFORSTÅELSE

OBS. Faget udbydes ikke hos FGU Østjylland i efteråret 2019

Teknologiforståelse er et almendannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende.

Det behandler og udfolder temaer indenfor ”digital dannelse” og ”kvalificeret anvendelse” af digitale teknologier, som i stadigt stigende omfang omgiver og inddrager borgeren. Dette indbefatter forståelse og indsigt i design og programmering af digitale produkter.