SPS til dig med ordblindhed

Ved du, at du har ordblindhed - eller har du en idé om, at du måske kunne have det? På FGU kan vi både screene, støtte og vejlede dig

Hvad er SPS til ordblindhed?


SPS betyder Specialpædagogisk Støtte og er en hjælp til dig, som er elev på FGU.

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få bevilget en computer med læse-/skriveprogrammer.

Hvis du selv har en computer, kan du få bevilget læse-/skriveprogrammer til den (og til din mobil).

Bevillingen gælder, så længe du er i gang med uddannelse.

SPS-vejlederen på FGU hjælper dig godt i gang med at bruge programmerne.

Kan jeg få SPS?

Du kan søge SPS, hvis du har ordblindhed eller mistanke om, at du har.


For at søge SPS skal du kontakte SPS-vejlederen på din FGU.

SPS-vejlederen kan hjælpe dig med at få lavet en ordblindetest, hvis du ikke allerede har dokumentation på, at du er ordblind.

Du finder kontaktoplysninger på SPS-vejlederne nederst på siden.

Typiske tegn på ordblindhed kan være:


– Du læser langsomt eller upræcist.

– Du bliver hurtigt træt under læsning og skrivning eller
har svært ved at koncentrere dig om det.

– Du kan have svært ved at stave længere enkeltord.

– Du kan have svært ved at formulere dig præcist, når du skriver.

– Du kan have svært ved at læse og lære nye ord.

– Du kan have svært ved at læse og forstå fagtekster.

– Du kan også have svært ved at læse og skrive på fremmedsprog.