SkovNatur01
SkovNatur01

SkovNatur02
SkovNatur02

SkovNatur01
SkovNatur01

1/2

SKOV & NATUR

På Skov og naturværkstedet holder vi blandt andet opsyn med og vedligeholder lejrpladser og grønne områder, laver naturpleje og naturbeskyttelse, krebsefiskeri og meget andet. Vi er med til at skabe rammerne for naturformidling for andre og du kommer til at arbejde med områder som at lave brænde og hugge flis, anlægge stier, bygge bænke, bålhuse og shelters, skilte og meget mere. Vi vil gerne gøre naturen tilgængelig for så mange mennesker som muligt, fordi vi tror på, at viden giver lyst til at passe på den.

Andre værksteder under Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Hest & omsorg Brusgårdsvej
Landbrug Brusgårdsvej
Gartner & natur Grenå

Under temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri har vi fokus på opgaver inden for skovbrug. Du får kompetencer inden for naturpleje, skovarbejde og vedligeholdelse af maskiner. Du får også erfaring med forskellige byggemetoder og anvendelse og udnyttelse af naturens materialer. Hvis du finder ud af, at du har lyst til at uddanne dig inden for de grønne fagområder, får du rigtigt mange gode kompetencer på værkstedet.

Værkstedet er godkendt til lærlinge