Særlig indsats for tosprogede elever på introducerende niveau

Projektet er for unge bosat i Randers kommune
Projektperiode: August 2021 - juli 2023

Om projektet


Projektet er for elever bosiddende i Randers kommune

Projektet er et samarbejde mellem FGU Østjylland, Randers Sprogcenter og UUR for den gruppe af unge, som har de største sproglige udfordringer (dsa intro) i Randers Kommune.

Projektet tese er, at der med en særlig målrettet indsats, der kombinerer danskundervisning, værkstedslæring, erhvervstræning samt guidning til at finde en realistisk karrierevej, kan gives mulighed for, at flere bliver klar til at nå deres mål i FGU.

Målgruppen er typisk unge flygtninge, der er ankommet sent i deres grundskoleforløb og derfor ikke har haft tid til at tilegne sig et solidt niveau i dansk. De har behov for sprogtilegnelse, indsigt i det danske arbejdsmarked og indsigt til at identificere en realistisk vej ind på arbejdsmarkedet.

Det kan også være unge, der har fulgt Danskuddannelse (DU1 eller DU2) men ikke har fået tilstrækkeligt udbytte til at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller påbegynde uddannelse.


Antal og visitation


Der forventes løbende at være op til 12 elever ad gangen og samlet set 20-25 unge. UUR visiterer til forløbet gennem målgruppevurdering og udarbejdelse af uddannelsesplan. Efter opstart til august 2021 vil der være mulighed for løbende optag. Optag sker kun gennem forudgående aftale med UUR-tovholder Helle Hoffmann. 

Målsætning


At de unge på holdet opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegynder en erhvervsuddannelse. Dette skal ske gennem opnåelse af en række delmål:

– Afklaring af realistisk karrierevej.

– Opøvelse af sproglige kompetencer, så de kan begå sig på en dansk arbejdsplads
Styrke personlige og sociale kompetencer til at kunne begå sig på en dansk arbejdsplads.

– Elevens mål for FGU-forløbet fastlægges i den unges uddannelsesplan og det forventes, at mere end halvdelen af deltagerne bliver selvforsørgende efter endt forløb.

Deltilbud


UUR, Randers Sprogcenter og FGU vil samarbejde om et særligt tilrettelagt tilbud med ekstra undervisning i ”arbejdspladsdansk” i kombination med undervisning på FGU’s værksteder. Der vil være stor fokus på erhvervstræning og mulighederne for kompetencegivende kombinationsforløb og evt. EGU for denne målgruppe, så de kan afslutte FGU med at gå i beskæftigelse.

Ugen for eleverne


– Eleverne har undervisning i DSA, og PASE tre dage om ugen, onsdag, torsdag og fredag.

– Eleverne er intern eller ekstern erhvervstræning på værksteder eller i virksomheder mandag og tirsdag.

– Elevernes primære hold er DSA-holdet hvorfra de øvrige aktiviteter udspringer og samles op på.

– Elevernes primære undervisere er deres undervisere på DSA-holdet.

Tovholdere på projektet

UUR

Morten Skivild, leder UUR
Helle Hoffmann, gennemgående vejleder

Sprogskolen

Torben Buggev leder af sprogcenteret

FGU Østjylland

 Karina Dittmer, afdelingsleder