FGU+

Projektet er for unge bosat i Randers kommune
Projektperiode: August 2021 - juli 2023

Om projektet


Elevgruppen for FGU+ er elever, der har kognitive udfordringer samtidig med, at de har en arbejdsidentitet. Med en fokuseret indsats vil eleverne kunne udsluses til beskæftigelse, EGU eller lign. (muligvis nedsat eller støttet), hvilket er målet for projektet.

UUR og FGU OJ har et fælles ønske om sammen at give bedre mulighed for dette ved en ekstra indsats for disse unge. Vi er derfor gået sammen om et 2-årigt projekt med dette formål.

Projektet er for elever bosat i Randers


Fokusområder i indsatsen

Deltagelse på værksteder

Eleverne deltager lig de øvrige PGU-elever på skolens værksteder.
Det primære formål for denne elevgruppe er at tilegnelse af praktiske færdigheder på skolernes autentisk producerende værksteder samt via erhvervstræning hos FGU’s mange samarbejdspartnere blandt offentlige og private virksomheder.

Ekstra støtte mm.

FGU+ eleverne tilbydes ekstra medarbejderressourcer, der kan støtte, guide, observere og beskrive. I disse individuelt tilrettelagte forløb udvikles de unges mestringsstrategier og arbejdslivskompetencer.

Almen dannelse

Almen dannelse er også en vigtig del af forløbet, hvor de unge via arbejds-og ungdomsfællesskabet lærer at kunne fungere i en gruppe og i samfundet.

Tovholdere

Ungdommens uddannelsesvejledning (UUR)

Morten Tværmose, UUR-vejleder

FGU Østjylland

Karina Dittmer, afdelingsleder Engboulevarden
Sabine Løgstrup, vejleder
Pia Andersen, vejleder
Henrik Hasager, vejleder