OPTAGELSE

Du kan blive optaget på FGU hvis du

       

·       er under 25 år

·       ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse

·       ikke er i arbejde

·       har opfyldt undervisningspligten

·       har fået lavet en målgruppevurdering ved din UU-vejleder.

I samarbejde med din UU-vejleder laver du en uddannelsesplan. Planen beskriver bl.a. dine mål, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på.

Der er optag på basis løbende hele året og på de tre spor to gange om året – i januar og august.