OPSTART

På basis er uddannelsesforløbet fleksibelt. Forløbet omfatter dansk og matematik, introduktion til uddannelsessporet og mulighed for at deltage på relevante fag.

Du kan starte på basis løbende, og du starter på det erhvervsfaglige spor, når der uddannelsesstart.

Basis kan også være for dig, der udelukkende har brug for at forbedre dit niveau i almene fag som eksempelvis dansk og matematik.

Du kan bruge det til at opfylde adgangskravet til en erhvervsuddannelse eller at komme ind på en erhvervsuddannelses hovedforløb.