NYHEDER

11. dec. 2019

NYT FRA MINISTERIET  - fra Kim Kabat

Kære Alle,

Vi har i dag modtaget en anerkendende julehilsen fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Både minister og forligskreds kender til de svære opstartsvilkår, vi har været/går igennem.

Tak til Pernille for anerkendelsen – og tak til jer alle fordi vi har fortjent den!

Bh

Kim 

10. dec. 2019

NYT FRA MINISTERIET

 

1. Nye film om de tre prøveformer på FGU

2. EGU-prøveseminar i foråret

3. Prøveseminarer afholdes igen til foråret

4. Elever på alle spor skal til prøve i matematik
og dansk

5. Deltagerbetaling i forbindelse med
kombinationsforløb

...mm...

 

www.uvm.dk/fgu.

12. okt. 2019

NYT FRA MINISTERIET

 

Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev om den forberedende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter, der foregår omkring FGU lige nu.

www.uvm.dk/fgu.

11. sept. 2019

NYT FRA MINISTERIET

 

Dette orienteringsbrev handler om; status på første måned, udsættelse af indberetning af tilskudsgivende aktivitet, beskikkelse af censorer, praktikaftale EGU, læseundersøgelse blandt unge i målgruppen for FGU...

www.uvm.dk/fgu.

21.maj. 2019

Kære alle,

FGU er som ny institution baseret på 15 didaktiske principper som skal tone al undervisning og skolen som helhed. Man kan sige at de er vores 15 bud.

De 15 principper er udfoldet i den vedhæftede vejledning.

Skulle der være spørgsmål er I meget velkomne til at sende en mail til mig. Så vil jeg forsøge at give min fortolkning.

Bh

Kim

8.maj. 2019

Kære alle,

 

Hermed spørgsmål og svar fra fyraftensmøde

d. 29/04-19

 

Bedste hilsner

Kim

3.maj. 2019

Kære alle,

 

Dette er resultater fra fyraftensmødets gruppearbejde d.29 april...

 

Bedste hilsner

Kim

28. april. 2019

Kære alle,

 

Den 11. april havde vi PGU-dag. Her blev der formuleret en masse spørgsmål.

Dem har jeg nu fundet svar på og de kan læses i det vedhæftede dokument.

Jeg glæder mig at gense jer alle til vores fyraftensmøde.
 

Bedste hilsner

Kim

29. marts. 2019

Af Kim Kabat
Direktør, FGU Østjylland

 

DEBAT: Den holdning, at unge ikke skal pakkes ind i vat, er forfejlet. Det er ikke flovt at have brug for hjælp. FGU pakker hjertens gerne ind i vat – men vi pakker også ud igen, skriver Kim Kabat fra FGU Østjylland.

28. marts. 2019

NYT FRA MINISTERIET

 

Dette orienteringsbrev handler om; læreplaner og fagbilag i høring, udmøntning af tilpasningsmidler, kommunernes opgørelse af målgruppevurdering, medarbejderoverdragelse fra eksisterende institutioner til FGU og status for overenskomstforhandlinger.

www.uvm.dk/fgu.

26. marts. 2019

Kære alle,

 

I løbet af de sidste tre uger er der sket en del.

Statens IT er ved at planlægge hvordan de skal udrulle it-infrastruktur på skolerne. De er også ved at indsamle data om hvor mange pc’er vi har og hvor gamle de er.  De er yders venlige og professionelle og vi forventer et gnidningsløst samarbejde...

5. marts. 2019

FGU: De første spadestik til en FGU-forening er taget. En forberedelsesgruppe skal nu finde ud af, hvilken foreningsmodel der passer bedst til de nye institutioner.

Torsdag i sidste uge blev de første skridt taget mod en kommende FGU-forening

5. marts. 2019

Kære alle,

Så er der igen en buket nyheder fra FGU Østjylland.
Vi starter med​

Det er med glæde jeg kan annoncere, at pr. 1. april tiltræder Rikke Krogh Hansen som leder for AGU/almenlærerne. Rikke kommer fra en stilling som afdelingsleder i Socialpsykiatrien Norddjurs.

Hun har derfra erfaring med distanceledelse, idet hun....

28. febr. 2019

FGU: Undervisningsministeren giver FGU-institutionerne friere rammer til at bruge statens løsninger til it, økonomi, løn mm. Ministeren har lyttet til kritik fra sektoren, som jubler.

13. febr. 2019

Kære alle,

På nyhedsblanketten er der flg.:

Ministeriet har givet lov til at eleverne starter med ferie – mod at de indhenter den senere. Det giver os mulighed for at starte op sammen og forberede os i fællesskab de første 8 arbejdsdage i august. Dvs. torsdag d.1/8 og fredag d. 2/8. samt...

23. jan. 2019

Kære alle,

Først og fremmest skal I have tak for det store fremmøde til nytårskuren, den gode stemning og de fremsendte afbud fra dem som desværre ikke kunne deltage.

Jeg vil, så snart der er nyt, skrive ud til jer. I denne omgang med oplægget fra nytårskuren samt lidt informationer derudover...

9. jan. 2019

Portræt Den nytiltrådte direktør for uddannelsesinstitutionen FGU Østjylland, der dækker kommunerne Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov, Kim Kabat, 55 år, har solid ballast, både teoretisk og praktisk, som baggrund for sin nye stilling.