Landbrug01 Brusgårdsvej
Landbrug01 Brusgårdsvej

Landbrug02 Brusgårdsvej
Landbrug02 Brusgårdsvej

Landbrug04 Brusgårdsvej
Landbrug04 Brusgårdsvej

Landbrug01 Brusgårdsvej
Landbrug01 Brusgårdsvej

1/4

LANDBRUG

På Landbrug driver vi et økologisk landbrug med køer, grise, får og marker, og arbejder også med naturpleje. Vi har dyr, der skal fodres, om foråret skal lam og kalve hjælpes til verden, fårene skal klippes, markerne skal dyrkes og maskinerne skal vedligeholdes. Ja, bondemanden, han har altid travlt – og det har vi også på Brusgårdsvej.

Under temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri har Landbrugslinjen fokus på jordbrug og landbrug. Du kommer til at arbejde med alt fra dagligt tilsyn og pasning af dyrene til planlægning, registrering, vedligeholdelse af stalde, indhegninger osv. Du får således både landbrugsfaglige og håndværksmæssige kompetencer. Kompetencerne kan du bruge, hvis du får ufaglært arbejde i branchen, og de giver dig også et godt udgangspunkt, hvis du vil søge ind på en landbrugsfaglig uddannelse.

Økologisk arealtilskud
Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
Landbrug02.jpg
Landbrug03.jpg
Landbrug01.jpg

Andre værksteder under Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Hest & omsorg Brusgårdsvej
Gartner & natur Grenå
Skov og natur Brusgårdsvej